Nasza oferta

W naszym przedszkolu oferujemy rodzicom trzy pakiety godzinowe do wyboru:

 1. pakiet do 5 godzin w godzinach 8:00-13:00
 2. pakiet do 10 godzin w godzinach 7:00 – 17:00
 3. pakiet jednogodzinny

OFERTA DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH:

Zapewniamy Państwa dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w bezpiecznych warunkach. Działamy pod nadzorem Pomorskiego Kuratora Oświaty, realizując założenia Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.

W NASZYM PRZEDSZKOLU PAŃSTWA DZIECI:

 • Zdobędą wiedzę i nowe umiejętności
 • Uczestniczyć będą codziennie w zajęciach z języka angielskiego
 • Uczestniczyć w zajęciach rytmicznych i tanecznych
 • Swój żywioł wykorzystają na zajęciach gimnastycznych w specjalnie przygotowanej do tego sali
 • W bloku edukacyjnym poznawać będą siebie, innych i otaczający ich świat, dlatego realizujemy autorski program edukacyjny
 • Skorzystają w ramach opłaty czesnego z minimum pięciu dodatkowych autorskich programów wspierających rozwój i edukację
 • Otrzymają bezpłatną pomoc psychologiczno – pedagogiczną
 • Zrealizują bezpłatnie terapie WWR lub KS

Nasza strona internetowa www.przedszkolebanino.pl podzielona jest na trzy części:

 • Ogólnie dostępna dla wszystkich szukających informacji o Przedszkolu i Żłobku
 • Wymagająca logowania i hasła – strona informacyjna o danej grupie
 • Trzecia część to osobiste informacje o dziecku dla rodziców lub opiekunów prawnych.

Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie zajęć dodatkowych np. taniec , drama, karate, warsztaty manualne, logopedię, naukę pływania itp.

Pragniemy, aby dzieci budowały świat wartości, a przez czytanie bajek, zabawę i relacje z innymi szukały odpowiedzi na pytanie, co jest dobre a co złe. A nade wszystko rozwijały w sobie inteligencje emocjonalną.

Nasze Przedszkole czynne jest od 7:00 do 17:00

Istnieje możliwość wydłużenia czasu pracy placówki od 06:30 do 17:30.

 
 

Udzielamy informacji i odpowiadamy na Państwa pytania dzwoniąc pod nr. tel. +48 605 11 55 33. W dniach od poniedziałku do piątku po godzinie 16:00. Możecie też przybyć Państwo do nas osobiście. Czekamy na Państwa w godzinach urzędowania lub można skontaktować się z nami drogą mailową – rekrutacja@przedszkolebanino.pl

ZAPRASZAMY!