Adaptacja w przedszkolu

Informacje edukacyjne dla rodzica.

  • Pójście do przedszkola to wielka zmiana dla dziecka, wyrwanie go z jego dotychczasowego świata. Naruszona zostaje jedna z najważniejszych dla człowieka potrzeb – poczucie bezpieczeństwa, a to związane jest z dużą dawką lęku u dziecka
  • Niwelowanie lęku i stresu dziecka – poprzez częste rozmowy z dzieckiem. Przybliżanie dziecku nowego otoczenia – przedszkola, co tam będzie, co będzie się działo, przypominanie o zajęciach, oglądanie zdjęć.
  • Skrócenie pobytu dziecka w pierwszych dniach np. do obiadu. Dziecko szybko się męczy, zwłaszcza, gdy ma dużo wrażeń. Należy stopniowo  wydłużać  czas pobytu małego człowieka w przedszkolu, unikać  „rzucania na głęboką wodę”.
  • Wspieranie samodzielności dziecka – jego przejawu dążenia do niezależności, dziecko będzie wtedy pewniejsze, a nie będzie uczone bezradności. Samodzielność w jedzeniu, myciu, toalecie, ubieraniu się, rozbieraniu – im dziecko jest samodzielniejsze tym łatwiej jest mu dostosować się do nowych warunków.
  • Odstawienie wózków, kubeczków, smoczków, miksowanego jedzenia – jest konieczne, im wcześniej to zrobimy tym lepiej.
  • Przygotowanie dziecka do rozstania i nieobecności rodziców – zostawianie dziecka na dłużej u babci, cioci itp.
  • Dotrzymywanie słowa – np. jeśli obiecamy, że odbierzemy dziecko wcześniej.
  • Nie okłamywanie dziecka, bo następnym razem już nie uwierzy – zarówno co do długości pobytu, jak i pożegnania – nie wolno uciekać przed dzieckiem. Trzeba powiedzieć dziecku wyraźnie – „że muszę iść”, można poprosić nauczyciela o pomoc, czasem o przytrzymanie dziecka, które płacze i się wyrywa, co jest konieczne.
  • Pożegnanie bez pośpiechu, dziecko musi też mieć czas na rozstanie, ale też bez nadmiernego przedłużania.

 

Adaptację dostosowujemy do potrzeb rodziców i może mieć różne formy. Np. rodzic może być obecny przez pewien czas na zajęciach z dzieckiem, ale w taki sposób, aby pozwalał dziecku na swobodną zabawę. Może to trwać od jednego do 5 dni w określonych godzinach umówionych z wychowawcą i dyrektorem ds. pedagogicznych. Obecny rodzic zobligowany jest jednak podpisać umowę wolontariacką ze żłobkiem/przedszkolem, jeśli adaptacja przekracza więcej niż dwa dni.

Inną formą adaptacji to praktykowana w ostatnim tygodniu sierpnia integracja grupy wiekowej z panią wychowawczynią i pomocą przy obecności rodziców. Zajęcia integracyjne odbywają się przez 3-5 dni w godz. 9.00 – 11.30