Świetlica

świetlica dla dzieci szkolnych

świetlica dla dzieci szkolnych

ŚWIETLICA DLA DZIECI KLAS O – III,       

         

  • zapewniamy opiekę nad dziećmi po/przed zajęciami w szkole,
  • możliwość przyprowadzenia/odprowadzenia dziecka z/do szkoły,
  • pomagamy w odrabianiu prac domowych oraz w wyrównywaniu braków,
  • ciekawie organizujemy czas wolny,
  • możliwość udziału w uroczystościach organizowanych przez przedszkole,
  • stwarzamy możliwość udziału w zajęciach dodatkowych,
  • pracujemy cały rok kalendarzowy.

20,00 pln – z tytułu godzinnej opieki

Każdy pakiet godzinowy wyceniamy indywidualnie

Świetlica czynna w godz. 7:00 – 17:00