Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Nasi podopieczni objęci są BEZPŁATNĄ pomocą psychologiczno – pedagogiczną zapewniającą wykrywanie i jak najwcześniejsze udzielenie pomocy wszystkim wychowankom.

Dzięki współpracy z Pomorską Specjalistyczna Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Baninie udzielmy wsparcia po przez szereg zajęć i terapii dostosowanych indywidualnie do każdego dziecka bez względu na posiadanie przez niego opinii.

 

Nasza placówka integruje środowisko stwarzając dzieciom najlepsze warunki do prawidłowego rozwoju! – Prowadzimy odpowiednie grupy integracyjne

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ma na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego człowieka, będącego niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością.

Intensywne, kompleksowe i wielospecjalistyczne działania zostają podjęte natychmiast, od czasu wykrycia nieprawidłowości rozwojowych, i trwają do czasu rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole. Udzielmy również wsparcia rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania i pracy z dzieckiem w zakresie indywidualnego programu wczesnego wspomagania.

Mając na uwadze dobro każdego wychowanka realizujemy wczesne wspomaganie rozwoju w oparciu o wskazania w opinii wydanej  przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną

Współpracujemy z rzeszą terapeutów i specjalistów, co pozwala nam na kompleksowe działania i prawidłowe stymulowanie rozwoju naszych podopiecznych.

 

 

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci organizowane są w wymiarze 4-8 godzin w miesiącu, z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych dziecka i jego potrzeb.

Prowadzone są w przedszkolu, z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych i odpowiedniego sprzętu oraz gabinetów terapii: pedagoga, neurologopedy/ logopedy, psychologa, fizjoterapeuty, neurologa, terapeuty widzenia itp.